خدایا خودت میدانی...

از تنهاییم میگم...از نبودنش ...از چیزی که فقط خودم میدونم و خدای خودم ...

به سلامتیه خودم ؛


به سلامتیه خودم ؛


که همیشه اونی شدم که بقیه میخوان !


ولی ....


هیچ کس اونی نشد که من میخواستم ... !!!

[ دوشنبه ششم شهریور 1391 ] [ 23:36 ] [ محبوبه ] [ ]